اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تجمع 9 دی

گزارش تصویری | حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در تجمع 9 دی
دوشنبه ۹ دی ۱۳۹۸- ۱۱:۳۸:۲۶12345