اخبار و رويدادها: دفاع از رساله سیزدهمین دانشجوی دكتری پترولوژی دانشكده علوم زمین دانشگاه
ورود به سايت

دفاع از رساله سیزدهمین دانشجوی دكتری پترولوژی دانشكده علوم زمین دانشگاه
یکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸- ۱۰:۵۲:۱۷

دفاع از رساله سیزدهمین دانشجوی دكتری پترولوژی دانشكده علوم زمین دانشگاه

سیزدهمین دانشجوی دكتری پترولوژی دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، محسن مباشری دانشجوی دكتری پترولوژی دانشكده علوم زمین دانشگاه در روز چهارشنبه چهارم دی ماه سال جاری از رساله خود تحت عنوان پترولوژی، ژئوشیمی و جایگاه زمین­ساختی سنگ­های مافیك - فرامافیك شمال­باختر تا جنوب­باختر مشهد، به راهنمایی دكتر حبیب الله قاسمی استاد و عضو هیأت علمی گروه پترولوژی و زمین شناسی اقتصادی دانشگاه صنعتی شاهرود و مشاوره دكتر بهنام رحیمی دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران دكتر قاسم قربانی از دانشگاه دامغان، دكتر محمود صادقیان و دكتر مهدی رضایی كهخایی از اعضای هیأت علمی دانشكده علوم زمین دانشگاه صنعتی شاهرود به كسب درجه عالی نائل گردید. همچنین در این جلسه دكتر مسیب سبزه­ئی پیشكسوت زمین شناسی ایران، استاد برجسته پترولوژی و صاحب نظر در زمینه موضوع رساله فوق نیز حضورداشت.

مباشری در خصوص رساله خود گفت: در این تحقیق با استفاده از روش­های دقیق مطالعات صحرایی و آزمایشگاهی ماهیت كماتی­ایتی این مجموعه­های سنگی برای اولین بار اثبات شده است كه گامی مهم در تغییر نگرش به زمین شناسی ایران است. طی این تحقیق برای اولین بار این مجموعه سنگی در سطح بین المللی گزارش شد و طرح موضوع گردید كه میتواند كاربردهای فراوانی در تفسیر تحولات زمین شناسی ایران داشته باشد. گفتنی است كه پیشتر، این مجموعه سنگی تحت عنوان افیولیت های مشهد شناخته می شد.

محسن مباشری از كار مطالعاتی خود 2 مقاله علمی- پژوهشی در مجلات داخلی به چاپ رساند و سه مقاله كنفرانسی در همایش های معتبر داخلی و یك خلاصه مقاله در همایش معتبر Goldschmidt 2019 در كشور اسپانیا ارائه داد و همچنین دو مقاله علمی – پژوهشی نیز برای ارسال به مجلات معتبر خارجی تهیه نمود. لازم به ذکر است محسن مباشری فرصت مطالعاتی شش ماهه خود را با استفاده از تفاهم نامه منعقده با دانشگاه گرانادای اسپانیاانجام داده است.

photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۹_۰۹-۳۷-۲۸

photo_۲۰۱۹-۱۲-۲۹_۰۹-۳۷-۴۳

12345