اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه هم اندیشی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | جلسه هم اندیشی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۷ دی ۱۳۹۸- ۱۰:۵۱:۴۳گزارش تصویری | جلسه هم اندیشی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345