اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | سخنرانی علمی ترانسفورماتورهای ابررسانای مقاوم در برابر خطا

گزارش تصویری | سخنرانی علمی ترانسفورماتورهای ابررسانای مقاوم در برابر خطا
سه شنبه ۳ دی ۱۳۹۸- ۱۰:۴۲:۰۵گزارش تصویری | سخنرانی علمی ترانسفورماتورهای ابررسانای مقاوم در برابر خطا

12345