اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | سخنرانی علمی تئوری جریان های کشسان در سیالات غیرنیوتنی

گزارش تصویری | سخنرانی علمی تئوری جریان های کشسان در سیالات غیرنیوتنی
دوشنبه ۲ دی ۱۳۹۸- ۱۴:۰۸:۱۰سخنران : دکتر مهدی داودی پژوهشگر مرکز تحقیقات شلومبرژه در کمبریج

12345