اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | پنجمين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم های هوشمند ايران

گزارش تصویری | پنجمين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم های هوشمند ايران
چهارشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۸- ۱۱:۲۰:۲۷گزارش تصویری | پنجمين كنفرانس پردازش سيگنال و سيستم های هوشمند ايران

12345