اخبار و رویدادها: کارگاه آموزشی رویکرد طراحی مهندسی سنگ و چالش های آن در فضاهای زیرزمینی

کارگاه آموزشی رویکرد طراحی مهندسی سنگ و چالش های آن در فضاهای زیرزمینی
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸- ۱۵:۲۱:۵۹

کارگاه آموزشی رویکرد طراحی مهندسی سنگ و چالش های آن در فضاهای زیرزمینی

کارگاه آموزشی با عنوان " رویکرد طراحی مهندسی سنگ و چالش های آن در فضا های زیر زمینی عمیق با نگاه خاص به معادن عمیق زیر زمینی" در دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک برگزار شد

قطب علمی مهندسی معدن با همکاری دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود در روز یکشنبه 98/9/24 میزبان جناب آقای دکتر مصطفی شریف زاده استاد مدرسه معدن استرالیا غربی از دانشگاه کرتین استرالیا بود. در این رویداد یک کارگاه آموزشی با عنوان " رویکرد طراحی مهندسی سنگ و چالش های آن در فضا های زیر زمینی عمیق با نگاه خاص به معادن عمیق زیر زمینی" در دو نوبت صبح و عصر  برگزار گردید.

این کارگاه آموزشی در دو بخش برگزار که در بخش اول ( نوبت صبح ) مباحث اصلی شامل  مقدمه ای بر کاربردهای مکانیک سنگ در معدن کاری عمیق، چالش های پیش رو در تعیین پارامترهای  طراحی و درک رفتار زمین و انتخاب استراترژی مناسب برای مقاصد طراحی مطرح شد. در این جلسه علاوه برای ارائه مطالب پایه و پیشرفته، پرسش و پاسخ حول محورهای فوق الذکر برگزار گردید که با استقبال  و مشارکت دانشجویان مقطع کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی معدن و دانشکده زمین شناسی قرار گرفت.

بخش دوم کارگاه آموزشی که در نوبت عصر و از ساعت 14 الی 18 به انجام رسید، مباحث پیشرفته و بروز مرتبط با چالش های معادن عمیق مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت . در این بخش از کارگاه موضوعات متنوعی از جمله بهسازی و  طراحی سیستم های نگهداری در فضا های زیر زمینی، روش طراحی  سیستم نگهداری معادن عمیق مبتنی بر اصول انرژی، رفتار سنجی با رویکرد روش های مرسوم و لرزه ای و روند بهسازی طراحی با استفاده نتایج ابزار بندی و رفتار سنجی با تاکید بر سیستم  ابزار دقیق پیشرفته با ثبت و تحلیل رخدادهای لرزه ای مطرح شد.

علاوه بر مباحث فوق، مطالب گسترده ای از ایالت معدنی غربی استرالیا اقتصاد مبتنی بر معدن کاری در استرالیا و نقش آن در توسع پیشرفت جامعه بشری و جامعه بشری و جایگاه معدنکاری در مشاغل دنیا ارائه شد. در این کارگاه آموزشی آخرین دستاوردهای روز دنیا و با تاکید به معادن عمیق دنیا و سیر تحول و پیشرفت این عرصه و افق های پیش رو مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

12345