اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در هفته پژوهش سال 1398

گزارش تصویری | تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در هفته پژوهش سال 1398
دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۸- ۱۱:۰۵:۲۱تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه صنعتی شاهرود در هفته پژوهش سال 1398

12345