اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | افتتاحیه رویداد استارتاپی شاهکار

گزارش تصویری | افتتاحیه رویداد استارتاپی شاهکار
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸- ۱۴:۵۴:۲۰گزارش تصویری | افتتاحیه رویداد استارتاپی شاهکار

12345