اخبار و رويدادها: برگزاری كارگاه مقاله نويسی
ورود به سايت

برگزاری كارگاه مقاله نويسی
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸- ۱۴:۰۶:۴۵

برگزاری كارگاه مقاله نويسی

به اطلاع دانشجويان تحصيلات تكميلی می رساند كارگاه مقاله نويسی را در روز سه شنبه 98/9/12 با حضور جناب آقای دكتر محمدحسين احمدی، استاديار دانشكده مهندسی مكانيك برگزار می گردد جهت ثبت نام و شركت در كارگاه به سايت مركز آموزشهایآزاد به نشاني ذيل مراجعه فرماييد.

edu.shahroodut.ac.ir

paper

12345