اخبار و رويدادها: واحد نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می کند

واحد نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار می کند
چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸- ۱۱:۳۱:۴۵واحد نشریات بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شاهرود به مناسبت روز دانشجو فراخوان شما می توانیدرا برگزار می کند

photo_۲۰۱۹-۱۱-۰۸_۱۷-۴۳-۰۷

12345