اخبار و رويدادها: پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال وسیستم های هوشمند27 و28 آذر ماه
ورود به سايت

پنجمین کنفرانس پردازش سیگنال وسیستم های هوشمند27 و28 آذر ماه
شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸- ۱۵:۰۶:۲۲ICSPIS-2019-Call-for-Paper-Farsi-(email)

12345