اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | دیدار و گفتگو نمایندگان شورای صنفی دانشگاه با دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان

گزارش تصویری | دیدار و گفتگو نمایندگان شورای صنفی دانشگاه با دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸- ۱۵:۲۲:۲۶گزارش تصویری | دیدار و گفتگو نمایندگان شورای صنفی دانشگاه با دکتر صدیقی رئیس سازمان امور دانشجویان

12345