اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین افتتاح خوابگاه های شقایق و سرای دانشجویان و مرکز شاهکار

گزارش تصویری | آیین افتتاح خوابگاه های شقایق و سرای دانشجویان و مرکز شاهکار
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸- ۱۳:۳۲:۰۶گزارش تصویری | آیین افتتاح خوابگاه های شقایق و سرای دانشجویان و مرکز شاهکار

12345