اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | نشست خبری رئیس دانشگاه با اصحاب رسانه در آستانه افتتاح پروژه خوابگاه ها

گزارش تصویری | نشست خبری رئیس دانشگاه با اصحاب رسانه در آستانه افتتاح پروژه خوابگاه ها
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸- ۱۳:۵۲:۵۸گزارش تصویری | نشست خبری رئیس دانشگاه با اصحاب رسانه در آستانه افتتاح پروژه خوابگاه ها

12345