اخبار و رویدادها: متقاضيان محترم جشنواره دانشجوی نمونه در سال 98

متقاضيان محترم جشنواره دانشجوی نمونه در سال 98
سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸- ۱۱:۰۹:۳۲به اطلاع كليه دانشجويان محترم دانشگاه صنعتی شاهرود مي رساند، مهلت ثبت نام متقاضيان در بيست و هشتمين جشنواره دانشجوی نمونه سال 98 تمديد گرديد، لذا جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه از طريق سامانه ثبت نام به آدرس  Portal.saorg.ir  حداكثر تا ساعت 12 ظهر روز دوشنبه 20 آبان ماه مراجعه نموده و نسبت به تكميل فرم ها طبق مفاد آيين نامه جشنواره اقدام و مستندات و مدارك پيوست شده را به دبيرخانه جشنواره واقع در طبقه دوم ساختمان مركزی- دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه نمايند.

 در ضمن كليه متقاضيان مي بايستي در پايان ثبت نام با مطالعه خلاصه اسناد بارگذاري شده و اطلاعات وارد شده را ثبت نهايي نمايند، و عدم ثبت نهايي تا تاريخ فوق الذكر در سامانه به منزله انصراف تلقي مي شود، از كليه دانشجويان واجد شرايط دعوت مي شود ضمن مطالعه دقيق آيين نامه، نسبت به ثبت نام در جشنواره اقدام نمايند.

12345