اخبار و رويدادها: حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی یوم الله 13 آبان
ورود به سايت

حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی یوم الله 13 آبان
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸- ۱۱:۱۰:۵۲حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی شاهرود در راهپیمایی یوم الله 13 آبان

12345