اخبار و رویدادها: آگهي مزايده فروش خودروهای دانشگاه صنعتی شاهرود

آگهي مزايده فروش خودروهای دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸- ۱۵:۱۷:۰۴ دانشگاه صنعتی شاهرود با عنايت به مجوز اخذ شده از كميسيون ماده 2 لايحه قانوني نحوه استفاده از اتومبيلهاي دولتي و فروش اتومبيلهاي زائد، در نظر دارد تعداد 2 دستگاه خودروي متعلق به خود را از طريق مزايده عمومي به اشخاص واجد شرایط بفروش برساند علاقمندان به شركت در مزايده فایل های ذیل را دریافت نمایند:

شرایط مزایده

فرم پیشنهاد قیمت مزایده

12345