اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | افتتاحیه هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

گزارش تصویری | افتتاحیه هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸- ۱۰:۲۸:۱۳گزارش تصویری | افتتاحیه هفتمین سمینار دوسالانه کمومتریکس ایران

12345