اخبار و رويدادها: دفاع از رساله دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني
ورود به سايت

دفاع از رساله دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني
دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۸- ۰۸:۳۷:۳۲

دفاع از رساله دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني

جواد قاسمي روشناوند، دانشجوي دكتري مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه صنعتي شاهرود از رساله خود تحت عنوان « طراحي مدل توسعه مشاركت هاي فرابخشي در ورزش دانش آموزي » دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه صنعتي شاهرود، جواد قاسمي روشناوند دانشجوي دكتراي مديريت ورزشي دانشكده تربيت بدني دانشگاه در روز سه شنبه 23 مهرماه جاري از رساله خود تحت عنوان" طراحي مدل توسعه مشاركت هاي فرابخشي در ورزش دانش آموزي" با راهنمايي دكتر حسن بحرالعلوم و دكتر رضا اندام و مشاوره دكتر هادي باقري اعضاي هيات علمي اين دانشكده و دكتر مرتضي دوستي دانشيار دانشگاه مازندران و دكتر سيد رضا حسيني و نيا  و دكتر سعيد آيباغي اصفهاني اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي شاهرود به عنوان داور و همچنین با حضور دكتر علي يونسيان رئيس دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي این دانشگاه  به عنوان نماينده تحصيلات تكميلي، با كسب درجه عالي دفاع نمود. 

بخشي از نتايج اين پژوهش به شرح زير است:

اين پژوهش با هدف طراحي مدل توسعه مشاركت هاي فرا بخشي در ورزش دانش آموزي به روش پژوهش كيفي و ميتني بر نظريه داده بنياد با رويكرد سيستماتيك انجام شد. نتايج نشان داد توسعه مشاركت فرا بخشي در ورزش دانش آموزي تحت تآثير عواملي از جمله اسناد بالادستي، تعارضات اجرايي، نبود تفكر استراتژيك، چندگانگي نهادهاي تصميم گيرنده، بي‌عدالتي توزيعي، كاركرد نهادهاي حاكميتي، تسهيل كننده هاي محتوايي، جهت‌گيري رسانه و عوامل اجتماعي و سازماني قرار دارد. از طرفي تحقق پديده‌ي توسعه مشاركت فرا بخشي در ورزش دانش آموزي مي‌تواند منجر به پيامد خاصي با عنوان سلامت و موفقيت اجتماعي شود. البته تحقق اين امر، علاوه بر توجه به عوامل علّي زمينه‌اي و مداخله‌گر، منوط به ايجاد پيش‌زمينه‌هاي رسمي مشاركت، فرهنگ سازي مشاركت و طراحي نظام مشاركت است.

لازم به ذكر است چاپ دو مقاله معتبر علمي پژوهشي و دو مقاله كنفرانسي از جمله دستاوردهاي پژوهش فوق است.

 

800

 

12345