اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | برگزاری همایش سلامت و زندگی با حضور پروفسور خاقانی

گزارش تصویری | برگزاری همایش سلامت و زندگی با حضور پروفسور خاقانی
چهارشنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۸- ۱۷:۵۰:۴۲گزارش تصویری | برگزاری همایش سلامت و زندگی با حضور پروفسور خاقانی

12345