اخبار و رويدادها: ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال 98
ورود به سايت

ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال 98
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸- ۱۱:۱۳:۴۹

ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال 98

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود به اطلاع كلیه دانشجویان این دانشگاه می رساند، شروع ثبت نام از متقاضیان در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه اعلام شده است.

روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود به اطلاع كلیه دانشجویان این دانشگاه می رساند، شروع ثبت نام از متقاضیان در بیست و هشتمین جشنواره دانشجوی نمونه از تاریخ 20 مهر ماه جاری اعلام شده است؛ لذا جهت ثبت نام در جشنواره دانشجوی نمونه سال 98 بر اساس آیین نامه و شیوه نامه جدید پیوست، از طریق سامانه ثبت نام به آدرس http://portal.saorg.ir حداكثر تا تاریخ چهام آبان ماه 98 مراجعه نموده و نسبت به تكمیل فرم ها طبق مفاد آیین نامه جشنواره اقدام و مستندات و مدارك پیوست شده را به دبیرخانه جشنواره واقع در طبقه دوم ساختمان مركزی- دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی ارائه نمایند.

از كلیه دانشجویان واجد شرایط دعوت می شود ضمن مطالعه دقیق آیین نامه و شیوه نامه سال 98، نسبت به ثبت نام و شركت در جشنواره اقدام نمایند.

pdf-Aein Nameh 98

pdf-Shive Nameh 98

 

final20poster

12345