اخبار و رویدادها: نظری اجمالی به ستاره شناسی و نجوم از دیدگاه پروفسور محمد خاقانی

نظری اجمالی به ستاره شناسی و نجوم از دیدگاه پروفسور محمد خاقانی
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸- ۰۸:۴۷:۲۹

نظری اجمالی به ستاره شناسی و نجوم از دیدگاه پروفسور محمد خاقانی

همایش سلامت وزندگی شهرستان شاهرود درچهل وسومین سری از همایش های خود به ستاره شناسی و نجوم باحضور پروفسور محمد خاقانی می پردازد.

photo_۲۰۱۹-۱۰-۱۵_۰۸-۰۴-۰۱

12345