اخبار و رویدادها: اعلام جذب نيروی امريه سربازی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اعلام جذب نيروی امريه سربازی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
یکشنبه ۲۱ مهر ۱۳۹۸- ۱۱:۱۵:۰۶107668-1107668-2

12345