اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | نشست رئیس دانشگاه با بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان

گزارش تصویری | نشست رئیس دانشگاه با بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۸- ۱۰:۵۴:۲۶گزارش تصویری | نشست رئیس دانشگاه با بسیج دانشجویی دانشگاه های استان سمنان

12345