اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | آیین ورودی نو دانشجویان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | آیین ورودی نو دانشجویان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود
دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸- ۱۱:۴۶:۵۴گزارش تصویری | آیین ورودی نو دانشجویان 1398 دانشگاه صنعتی شاهرود

12345