اخبار و رويدادها: اطلاعيه ثبت نام دانشجويان ورودی جديد كارشناسی با سوابق تحصيلی سال 1398- اطلاعيه شماره 1 و 2
ورود به سايت

اطلاعيه ثبت نام دانشجويان ورودی جديد كارشناسی با سوابق تحصيلی سال 1398- اطلاعيه شماره 1 و 2
چهارشنبه ۱۰ مهر ۱۳۹۸- ۱۰:۴۰:۲۰ضمن عرض تبریک به پذيرفته شدگان كارشناسي با سوابق تحصيلي سال 1398 جهت  اطلاع از نحوه ثبت نام (حضوري و غير حضوري) و راهنماي پذيرش غيرحضوري فایل های ذیل را مطالعه نمایید:

اطلاعیه شماره 1- نحوه ثبت¬نام پذیرفته¬شدگان کارشناسی سال تحصیلی 99-98

اطلاعیه شماره 2- راهنمای ثبت نام دانشجویان جدیدالورود

12345