اخبار و رويدادها: گفتگو با دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
ورود به سايت

گفتگو با دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی
یکشنبه ۳ شهریور ۱۳۹۸- ۰۸:۵۶:۲۴

گفتگو با دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی

روابط عمومی دانشگاه ضمن گفتگو با دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی به اطلاعات تکمیلی این کنفرانس پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سومین دوره پیاپی کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی به همت این دانشگاه در  روزهای 30 و 31 مرداد ماه جاری با استقبال خوب علاقه مندان به این حوزه برگزار گردید.

روابط عمومی دانشگاه در گفتگویی با دکتر مرتضی رفیعی استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه و دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی به اطلاعات تکمیلی این کنفرانس پرداخت.

دکتر رفیعی این کنفرانس را کنفرانسی تخصصی عنوان نمود و گفت: در این دوره بالغ بر 110 نفر از پژوهشگران این عرصه مشتمل بر اعضای هیات علمی، محققان پسادکتری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرکت کردند.

دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، رایانش توپولوژیک، همدوسی کوانتومی، مترولوژی کوانتومی، شبیه سازی کوانتومی، ترمودینامیک کوانتومی، فرآیندهای انتقال اطلاعات، مدل های رایانش کوانتومی، رمزنگاری و مخابرات کوانتومی، تحقق فیزیکی رایانه های کوانتومی و درهم تنیدگی، معیارها و کاربردهای آن را از جمله محورهای کنفرانس فوق بیان کرد.

وی همچنین افزود: در این کنفرانس تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 40 مقاله بصورت پوستر ارایه شد و با توجه به داوری دقیق مقالات ارسالی، خوشبختانه کیفیت علمی مقالات ارایه شده کاملا مورد تایید متخصصان برجسته این گرایش از علم فیزیک حاضر در کنفرانس بوده است.

دکتر سید جواد اخترشناس از دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر علی رضا خانی از دانشگاه صنعتی شریف، دکتر مرتضی رفیعی و دکتر مصطفی عنابستانی از دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر وحید سالاری از دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر شهریار سلیمی از دانشگاه کردستان، دکتر اسفندیار فیضی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دکتر وحید کریمی پور به عنوان دبیر از دانشگاه صنعتی شریف اعضای کمیته علمی و دکتر احسان ابراهیمی بسابی، دکتر سعید حسامی، دکتر محمد رضا شجاعی، دکتر مسلم سوهانی، دکتر مصطفی عنابستانی و دکتر مرتضی رفیعی ( دبیر ) به عنوان اعضای کمیته اجرایی کنفرانس فعالیت نمودند.

دکتر رفیعی در پایان گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، از کلیه همکاران و مجموعه عوامل دانشگاه صنعتی شاهرود بابت تمامی زحماتی که در برگزاری این کنفرانس کشیدند تشکر  و قدردانی نمود.

کنفرانس پرداخت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، سومین دوره پیاپی کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی به همت این دانشگاه در  روزهای 30 و 31 مرداد ماه جاری با استقبال خوب علاقه مندان به این حوزه برگزار گردید.

روابط عمومی دانشگاه در گفتگویی با دکتر مرتضی رفیعی استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه و دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی به اطلاعات تکمیلی این کنفرانس پرداخت.

دکتر رفیعی این کنفرانس را کنفرانسی تخصصی عنوان نمود و گفت: در این دوره بالغ بر 110 نفر از پژوهشگران این عرصه مشتمل بر اعضای هیات علمی، محققان پسادکتری و دانشجویان تحصیلات تکمیلی شرکت کردند.

دبیر اجرایی سومین کنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات کوانتومی، رایانش توپولوژیک، همدوسی کوانتومی، مترولوژی کوانتومی، شبیه سازی کوانتومی، ترمودینامیک کوانتومی، فرآیندهای انتقال اطلاعات، مدل های رایانش کوانتومی، رمزنگاری و مخابرات کوانتومی، تحقق فیزیکی رایانه های کوانتومی و درهم تنیدگی، معیارها و کاربردهای آن را از جمله محورهای کنفرانس فوق بیان کرد.

وی همچنین افزود: در این کنفرانس تعداد 22 مقاله به صورت شفاهی و 40 مقاله بصورت پوستر ارایه شد و با توجه به داوری دقیق مقالات ارسالی، خوشبختانه کیفیت علمی مقالات ارایه شده کاملا مورد تایید متخصصان برجسته این گرایش از علم فیزیک حاضر در کنفرانس بوده است.

دکتر سید جواد اخترشناس، دکتر علی رضا خانی، دکتر مرتضی رفیعی، دکتر مصطفی عنابستانی از دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر وحید سالاری از دانشگاه صنعتی اصفهان، دکتر شهریار سلیمی از دانشگاه کردستان، دکتر اسفندیار فیضی از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان و دکتر وحید کریمی پور به عنوان دبیر از دانشگاه صنعتی شریف اعضای کمیته علمی و دکتر احسان ابراهیمی بسابی، دکتر سعید حسامی، دکتر محمد رضا شجاعی، دکتر مسلم سوهانی، دکتر مصطفی عنابستانی و دکتر مرتضی رفیعی ( دبیر ) به عنوان اعضای کمیته اجرایی کنفرانس فعالیت نمودند.

دکتر رفیعی در پایان گفتگو با روابط عمومی دانشگاه، از کلیه همکاران و مجموعه عوامل دانشگاه صنعتی شاهرود بابت تمامی زحماتی که در برگزاری این کنفرانس کشیدند تشکر  و قدردانی نمود.

12345