اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | افتتاحیه سومين كنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات كوانتومی

گزارش تصویری | افتتاحیه سومين كنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات كوانتومی
سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸- ۱۱:۳۴:۱۵گزارش تصویری | افتتاحیه سومين كنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات كوانتومی

12345