اخبار و رويدادها: برگزاری هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در دانشگاه
ورود به سايت

برگزاری هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در دانشگاه
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸- ۱۲:۵۳:۵۲

برگزاری هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در دانشگاه

هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، هفتمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما در تاریخ 26 و 27 تیر ماه سال جاری در این دانشگاه برگزار گردید.

دکتر بابک شکری رئیس کنفرانس، دکتر فرشاد صحبت زاده دبیر کمیته علمی و دکتر سید ایمان حسینی دبیر کمیته اجرایی این کنفرانس بوده اند.

لازم به توضیح است فناوری پلاسما در پزشکی، فناوری پلاسما در نفت و پتروشیمی، فناوری پلاسما در اصلاح سطح و مهندسی سطح، روش های اندازه گیری در پلاسما، پلاسمای فضایی، فناوری پلاسما در محیط زیست و آلاینده های گازی، فناوری پلاسما در صنایع هوایی، مخابرات و تولید انرژی، فناوری پلاسما در نساجی، فناوری پلاسما در صنایع غذایی، گداخت، اینرسی و مغناطیسی، امواج و ناپایداری های پلاسما و چشمه های یونی، روش های عددی و شبیه سازی در پلاسما، برهم کنش لیزر و پلاسما، باریکه ذرات، لیزر الکترون آزاد، لیزر اشعه x و شتاب ذرات، فیزیک چشمه های امواج الکترومغنایس از جمله محورهای کنفرانس فوق می باشند.

 

IMG_0009

IMG_0005

12345