اخبار و رويدادها: دفاع دانشجوی دكتری دانشكده مهندسی عمران دانشگاه
ورود به سايت

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده مهندسی عمران دانشگاه
چهارشنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۸- ۰۹:۳۸:۵۱

دفاع دانشجوی دكتری دانشكده مهندسی عمران دانشگاه

مهین قنادی دانشجوی مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه صنعتی شاهرود از رساله خود با كسب درجه عالی دفاع نمود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، مهین قنادی دانشجوی رشته مهندسی عمران گرایش سازه های هیدرولیکی دانشگاه در روز یک شنبه 23 تیر ماه جاری با حضور نماینده تحصیلات تکمیلی دکتر مهدی گلی استادیار دانشکده مهندسی عمران این دانشگاه از رساله خود تحت عنوان " تحلیل عددی و آزمایشگاهی شکل گیری میکروحباب در لوله ونتوری" با راهنمایی دکتر حمید نیازمند، استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر سید فضل اله ساغروانی، دانشیار گروه عمران دانشگاه صنعتی شاهرود دفاع نمود.

این رساله بر اساس نظر داوران داخلی دکتر احمد احمدی دانشیار گروه عمران و دکتر محمود چهارطاقی دانشیار گروه مکانیک دانشگاه صنعتی شاهرود و دکتر محمود فرزانه گرد، استاد گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان داور خارجی به كسب درجه عالی نائل گردید.

photo_۲۰۱۹-۰۷-۱۶_۰۷-۵۵-۲۵

در بخشی از چکیده این رساله آمده است:

در این رساله بر روی شکل‌گیری میکرو حباب در لوله ونتوری به روش عددی و آزمایشگاهی مطالعه شده است. در این تحقیق نمونه‌های مختلفی از لوله ونتوری در نرم‌افزار OpenFOAM مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و با بررسی نحوه تشکیل میکرو حباب‌ها، نمونه‌های مناسبی جهت ساخت مدل‌های آزمایشگاهی انتخاب شدند. پس از ساخت نمونه‌های آزمایشگاهی، با عبور دادن جریان آب از داخل لوله ونتوری، با استفاده از دوربینی با سرعت ۴۵۰۰ فریم بر ثانیه، اقدام به عکس‌برداری و تهیه فیلم از جریان دوفازی داخل لوله ونتوری شد. فیلم‌ها و عکس‌های تهیه‌شده با کدنویسی در نرم‌افزار متلب مورد پردازش قرار گرفتند. با مقایسه نتایج حاصل از تحلیل‌های عددی و آزمایشگاهی لوله ونتوری مناسب جهت تشکیل میکرو حباب پیشنهاد شد.

لازم به ذكر است چاپ2 مقاله علمی پژوهشی و3 مقاله كنفرانسی معتبر از جمله دستاوردهای پژوهش فوق می باشد.

 

12345