اخبار و رويدادها: برگزاری سومين كنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات كوانتومی 30-31 مرداد98
ورود به سايت

برگزاری سومين كنفرانس ملی اطلاعات و محاسبات كوانتومی 30-31 مرداد98
شنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۸- ۰۹:۰۰:۳۰Poster_4

12345