اخبار و رويدادها: قابل توجه پذیرفته شدگان مصاحبه دکترای 98

قابل توجه پذیرفته شدگان مصاحبه دکترای 98
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸- ۱۰:۲۰:۱۷داوطلبين محترم آزمون ورودي دوره دكتراي مهندسي برق - گرايش قدرت لطفا به منظور تسهيل در فرآيند مصاحبه دكترا، حداكثر تا پايان خرداد ماه به آدرس bit.ly/2wyT0B3 مراجعه نموده و اطلاعات درخواستي در فرم را تكميل نماييد.


اطلاعیه مهم
داوطلبين محترم آزمون ورودي دوره دكتراي مهندسي برق - گرايش قدرت
لطفا به منظور تسهيل در فرآيند مصاحبه دكترا، حداكثر تا پايان خرداد ماه به آدرس bit.ly/2wyT0B3 مراجعه نموده و اطلاعات درخواستي در فرم را تكميل نماييد.


12345