اخبار و رويدادها: انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه برگزار شد.
ورود به سايت

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه برگزار شد.
چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۹۸- ۱۴:۳۲:۱۰طی انتخابات انجام شده، تعداد اعضای اصلی و علی البدل هر واحد شورای صنفی دانشگاه مشخص گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دكتر احمد واعظیان مدیر امور دانشجویی دانشگاه، به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های مشاركت، همفكری، تصمیم سازی، برنامه ریزی و همكاری دانشجویان در امور صنفی و پیگیری حقوق و حریم دانشجویی، شورای صنفی دانشجویان در دانشگاه ها تشكیل می گردد.

دکتر واعظیان در خصوص شورای صنفی بیان نمود: در این دانشگاه نیز شورای صنفی در 5 واحد شامل پردیس های مركزی، مهندسی و فناوری اطلاعات، كشاورزی و نیز خوابگاه های برادران و خواهران تشكیل و روند انجام انتخابات واحد ها از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری آغاز و پس از طی مراحل مختلف ثبت نام ، تبلیغات و... طی دو مرحله در تاریخ های 30/2/98 و 5/3/98 برگزار گردید.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه همچنین افزود: این انتخابات بصورت اینترنتی و از طریق سامانه خدمات دانشجویی ( سامانه بوستان به آدرس http//stu.shahroodut.ac.ir) انجام گرفته و نتایج آن در سامانه مذكور به اطلاع دانشجویان رسید. در این خصوص كمیته نظارت بر انتخابات شورای صنفی تا كنون هفت جلسه را برگزار و انتخابات شوراهای مختلف از طریق كمیته اجرایی كه همگی دانشجو می باشند برنامه ریزی شد.

با توجه به انتخابات انجام شده تعداد اعضای اصلی و علی البدل هر واحد شورای صنفی مطابق جدول ذیل می باشد.

ردیف

نام واحد صنفی

تعداد اعضاء اصلی

تعداداعضاء علی البدل

تعدادداوطلبین (كاندیداها)

1

پردیس مركزی

9

3

20

2

پردیس مهندسی و فناوریهای نوین

9

3

18

3

پردیس كشاورزی

5

2

10

4

خوابگاههای برادران

7

3

16

5

خوابگاههای خواهران

7

3

14

دکتر واعظیان با اشاره به اینکه انتخابات مذكور پس از تائید نهایی معاون دانشجویی دانشگاه رسمیت می یابد خاطر نشان کرد: پس از تائید نهایی انتخابات،اعضای شورای هر واحد تشكیل جلسه خواهند داد و یك نفر را بعنوان دبیر آن واحد صنفی به معاون دانشجویی معرفی می نمایند. وی همچنین گفت: شورای صنفی مركزی دانشگاه متشكل از 5عضو از دبیران واحدهای صنفی مختلف دانشگاه می باشند كه از بین خود یك نفر را بعنوان دبیر شورای صنفی مركزی دانشگاه معرفی خواهند نمود.

12345