اخبار و رويدادها: تقدیر از آقای دکتر مسعود طاهری شهرآئینی به عنوان استاد نمونه آموزشی

تقدیر از آقای دکتر مسعود طاهری شهرآئینی به عنوان استاد نمونه آموزشی
چهارشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۳:۲۲:۴۲

تقدیر از آقای دکتر مسعود طاهری شهرآئینی به عنوان استاد نمونه آموزشی

تقدیر از آقای دکتر مسعود طاهری شهرآئینی به عنوان استاد نمونه آموزشی

در مراسمی که به مناسبت بزرگذاشت مقام معلم در تاریخ 98/2/9 در دانشگاه صنعتی شاهرود برگزار گردید از جناب آقای دکتر مسعود طاهری شهرآئینی به عنوان استاد نمونه آموزشی تقدیر به عمل آمد. 
12345