اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بدرقه آخر با همکلاسی

گزارش تصویری | بدرقه آخر با همکلاسی
یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۲:۰۳:۱۲مراسم تشییع پیکر مرحومه عارفه عرب احمدی دانشجوی فداکار دانشگاه صنعتی شاهرود که با اهدا اعضا بدن خود به 57 نفر جان دوباره بخشید

12345