اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | پنجمین جشنواره غذای سالم دانشجویی در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | پنجمین جشنواره غذای سالم دانشجویی در دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۲۰:۰۵:۰۸گزارش تصویری | پنجمین جشنواره غذای سالم دانشجویی در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345