اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | مراسم روز کارگر و آیین تجلیل از تلاشگران این عرصه در دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | مراسم روز کارگر و آیین تجلیل از تلاشگران این عرصه در دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۱۲:۴۸:۱۹گزارش تصویری | مراسم روز کارگر و آیین تجلیل از تلاشگران این عرصه در دانشگاه صنعتی شاهرود

12345