اخبار و رويدادها: رشته جدید ژئومکانیک نفت برای اولین بار

رشته جدید ژئومکانیک نفت برای اولین بار
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸- ۰۸:۰۱:۱۷اعلام موافقت قطعی با پذیرش دانشجو در رشته جدید ژئومکانیک نفت از سوی دكتر مجتبی شریعتی نیاسر معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه صنعتی شاهرود

معاون آموزشی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری آقای دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، با ایجاد رشته جدید ژئومکانیک نفت در دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود موافقت کردند.این رشته که در مقطع کارشناسی ارشد و در نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشجو خواهد پذیرفت، برای اولین بار در کشور دایر خواهد شد و سرفصل آن توسط اساتید دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود تهیه شده است
12345