اخبار و رويدادها: بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۸- ۱۰:۵۰:۱۷

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود

بيانيه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شاهرود در محكوميت اقدام خصمانه دولت آمريكا و گراميداشت سالروز تاسيس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ايران-1398

بيانيه-معاونت-فرهنگي-و-اجتماعی-دانشگاه-صنعتی-شاهرود-در-محکومیت-اقدام-خصمانه-دولت-آمریکا-و-گرامیداشت-سالروز-تاسیس-سپاه%

12345