اخبار و رويدادها: گزارش تصویری | بمناسبت روز جانباز و میلاد حضرت ابوالفضل (ع) دیدار با جانباز آقای علی سلمانی از همکار دانشگاه صنعتی شاهرود
ورود به سايت

گزارش تصویری | بمناسبت روز جانباز و میلاد حضرت ابوالفضل (ع) دیدار با جانباز آقای علی سلمانی از همکار دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸- ۱۱:۵۶:۳۲گزارش تصویری | بمناسبت روز جانباز و میلاد حضرت ابوالفضل (ع) دیدار با جانباز آقای علی سلمانی از همکار دانشگاه صنعتی شاهرود

12345