اخبار و رویدادها: عضویت آقای دکتر محمد عطایی در کارگروه تخصصی مهندسی معدن

عضویت آقای دکتر محمد عطایی در کارگروه تخصصی مهندسی معدن
چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷- ۰۸:۰۱:۱۱

عضویت آقای دکتر محمد عطایی در کارگروه تخصصی مهندسی معدن

انتصاب آقاي دكتر محمد عطائي به عضويت كارگروه تخصصي مهندسي معدن

طی حکمی از طرف معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آقای دکتر محمد عطایی عضو هیئت علمی و رییس دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، به مدت دوسال به عضویت در کارگروه تخصصی مهندسی معدن منصوب شدند.
در این حکم آمده است: "در اجرای مواد 6،8 و 10 آئین نامه شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی و با توجه به سیاست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکپارچگی در کار گروه های تخصصی و همچنین با عنایت به پایان یافتن مراحل انتخاب اعضای این کارگروه ها، بدینوسیله جنابعالی را که از آرای لازم برای حضور در عرصه تصمیم سازی، مشاوره در سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه فنی و مهندسی برخوردار شده اید، به موجب این حکم برای مدت 2 سال به عضویت کارگروه تخصصی مهندسی معدن منصوب می نمایم"
12345