اخبار و رویدادها: برگزاری دوره ی آموزشی استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانه

برگزاری دوره ی آموزشی استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانه
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷- ۰۸:۲۱:۲۱

برگزاری دوره ی آموزشی استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانه

مرکز اطلاع رسانی کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود دوره ی آموزشی استفاده از منابع الکترونیکی کتابخانه را در روز دوشنبه 13 اسفندماه جاری برگزار می نماید.

با توجه به اهميت نقش آموزش مهارت های اطلاع يابی و سواد اطلاعاتی در بهبود كيفيت عملكرد آموزشی و پژوهشی دانشگاه و افزايش بهره وری آن، مركز اطلاع رسانی كتابخانه مركزی دانشگاه صنعتی شاهرود با هدف  ارتقای دانش و ايجاد مهارت در جستجوی مقالات، پايان نامه و كتب تخصصی، دوره آموزشی منابع الكترونيكی كتابخانه در تاريخ دوشنبه 13 اسفند 1397 ساعت 10 تا 12 در محل آمفی تئاتر معاونت پژوهشی دانشگاه (كتابخانه پرديس مهندسی) برگزار می ­نمايد.  

   بروشور

12345