اخبار و رويدادها: موافقت وزارت علوم با تشکیل قطب علمی مهندسی معدن دردانشگاه صنعتی شاهرود

موافقت وزارت علوم با تشکیل قطب علمی مهندسی معدن دردانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۷- ۰۷:۵۳:۲۸

موافقت وزارت علوم با تشکیل قطب علمی مهندسی معدن دردانشگاه صنعتی شاهرود

وزارت علوم با تشکیل قطب علمی مهندسی معدن دردانشگاه صنعتی شاهرود موافقت کرد

درخواست دانشگاه صنعتی شاهرود و دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک برای تشکیل قطب علمی مهندسی معدن، در جلسه شورای قطب های علمی مورخ 97/11/1، مطرح و با آن موافقت شد. اعضای قطب علمی مذکور به شرح زیر است:
1-دکتر سید رضا قوامی ریابی 2-دکتر شکرالله زارع 3-دکتر محمد عطایی 4-دکتر فرهنگ سرشکی 5-دکتر بهزاد تخم چی 6-دکتر رضا خالو کاکایی 7-دکتر احمدرضا مختاری

12345