اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه تكريم و معارفه مدیر جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | جلسه تكريم و معارفه مدیر جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۵ اسفند ۱۳۹۷- ۱۴:۱۴:۰۶آقای دکتر صمد امامقلی زاده به عنوان مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه منصوب گردید

12345