اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید شورای فنی دانشگاه از پروژه های عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | بازدید شورای فنی دانشگاه از پروژه های عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود
چهارشنبه ۱ اسفند ۱۳۹۷- ۱۱:۵۱:۰۱گزارش تصویری | بازدید شورای فنی دانشگاه از پروژه های عمرانی دانشگاه صنعتی شاهرود

12345