اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | بازدید دانش آموزان پسر از دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | بازدید دانش آموزان پسر از دانشگاه صنعتی شاهرود
یکشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۷- ۱۱:۵۷:۲۶گزارش تصویری | بازدید دانش آموزان پسر از دانشگاه صنعتی شاهرود

12345