اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | جلسه مشترک معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد استان سمنان با رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

گزارش تصویری | جلسه مشترک معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد استان سمنان با رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷- ۱۰:۱۴:۵۴گزارش تصویری | جلسه مشترک معاون هماهنگ کننده سپاه قائم آل محمد استان سمنان با رئیس دانشگاه صنعتی شاهرود

12345