اخبار و رویدادها: گزارش تصویری | افتتاح مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان SCD

گزارش تصویری | افتتاح مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان SCD
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷- ۱۱:۴۹:۱۸گزارش تصویری | افتتاح مرکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان SCD

12345