اخبار و رويدادها: قرار گیری رشته معدن دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا

قرار گیری رشته معدن دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷- ۱۱:۲۸:۱۶دانشگاه صنعتی شاهرود در جمع 100 دانشگاه برتر دنیا در رشته مهندسی معدن قرار گرفت

در رتبه بندی موضوعی شانگهای سال 2018 که در 54 رشته (22 رشته مهندسی، 8 رشته علوم پایه، 4 رشته علوم زیستی، 6 رشته علوم پزشکی و 14 رشته علوم اجتماعی) صورت گرفته است،

100 دانشگاه برتر در رشته مهندسی معدن معرفی شدند که به شرح ذیل می باشند:

1- دانشگاه تهران (30)

2- دانشگاه صنعتی امیرکبیر (45)

3- صنعتی شاهرود، تربیت مدرس، صنعتی اصفهان و شهید باهنر کرمان (75- 51)

 شاخص های این رتبه بندی شامل موارد ذیل است:

Øتعداد تولیدات علمی در هر موضوع دانشگاهی
Øتعداد تولیدات علمی در مجلات برتر در هر حوزه
Øدرصد همکاری های بین المللی در تولید مقالات
Øمیانگین تاثیرات مقالات
Øتعداد برندگان جوایز مشهور بین المللی
12345